Shobaha D Qala D Shahra D Qyamtai D Maran

40831 Views
 
 

Added on Nov 30, 2013

Length: 01:38 | Comments: 0

شوباحا دقالا دشهرا لعيد قيامة الرب

Channels: كليبات كنسية   تراثيات   اخرى  

Tags: ܫܘܒܚܐ  ܕܩܠܐ  ܕܫܗܪܐ  ܕܥܐܕܐ  ܕܩܝܡܬܗ  ܕܡܪܢ 

SHOW MORE

Video Responses (0) Post Video Response

Be the first to post a video response!

Comments: (0)