Aoneatha D Qtham D Ramsha D Gilyanai D Maran

 
 

Added on Aug 22, 2013

Length: 00:53 | Comments: 0

عونيثا الاولى لرمش عيد التجلي

Channels: كليبات كنسية   تراثيات   اخرى  

Tags: ܥܘܢܝܬܐ  ܕܩܕܡ  ܕܪܡܫܐ  ܕܥܐܕܐ  ܕܓܠܝܢܗ  ܕܡܪܢ 

SHOW MORE

Video Responses (0) Post Video Response

Be the first to post a video response!

Comments: (0)