Aoneatha D Wather D Ramsha D Arouta D Dahwa

20626 Views
 
 

Added on May 17, 2013

Length: 00:30 | Comments: 0

عونيثا الثانية لرمش جمعة الذهب

Channels: كليبات كنسية   تراثيات   اخرى  

Tags: ܥܘܢܝܬܐ  ܕܒܬܪ  ܕܥܪܘܒܬܐ  ܕܕܗܒܐ 

SHOW MORE

Video Responses (0) Post Video Response

Be the first to post a video response!

Comments: (0)