Naimer Kulai Amma Amen w Amen

 
 

Added on Nov 24, 2012

Length: 00:52 | Comments: 0

نيمر لرمش الآحاد والأعياد

Channels: كليبات كنسية   تراثيات   اخرى  

Tags: ܢܐܡܪ  ܟܠܗ  ܥܡܐ  ܐܡܝܢ  ܘܐܡܝܢ 

SHOW MORE

Video Responses (0) Post Video Response

Be the first to post a video response!

Comments: (0)

Amen Halleluya 04:12
Amen Halleluya
by sound
Views: 160 | Comments: 0