Get Adobe Flash player

Maickel Elia - Ali Ayno Hzyoli ܥܠܝ ܥܝܢܘ ܚܙܝܘܠܝ ܡܝܟܐܝܠ ܐܝܠܝܐ

3687 Views
 
 

Added on Apr 5, 2008

Length: 06:13 | Comments: 2

ܥܠܝ ܥܝܢܘ ܚܙܝܘܠܝ ܡܝܟܐܝܠ ܐܝܠܝܐ

Channels: اغاني و مسيقى  

Tags: ܥܠܝ  ܥܝܢܘ  ܚܙܝܘܠܝ  ܡܝܟܐܝܠ  ܐܝܠܝܐ  Maickel  Elia  Ali  Ayno  Hzyoli  suryoyo  song  aramaic  syriac  assyrian  arami 

SHOW MORE

Video Responses (0) Post Video Response

Be the first to post a video response!

Comments: (2)