DRO Karnig Sarkissian

104 Views
 
 

Added on Aug 21, 2022

Length: 04:55 | Comments: 0

ԴՐՈՅԻ ԵՐԳԸ Հայոց երկնքով անցեք հավքեր իմ սիրուն, Քաջ հայդուկից բարև տարեք դեպի տուն, Ծեր արծվի պես մոլոր օտար ափերում, Ծնող հողին կարոտ մտար հավերժ քուն: Ելի՛ր դաշնակ Դրո՜ բազկիդ ուժը բեր, Հեծիր քո ճերմակ ձին քշի՛ր սարն ի վեր Ձա՛յն տուր քո քաջերին քնած թե արթուն Փրկի՛ր քո Հայրենիք չքնախ Սուրմալուն: Շատ դահիճներ են ընկել բազկիդ հարվածից, Չես վհատվել անգամ կրծքիդ խոր վերքից, Անվերջ զրկանք ես կրել քո կամքով արի, Դու քաջ զինվոր ազգի ու գաղափարի: Դաշնակցականին վայել աննկուն կամքով, Պայքարել ես կռվել ազգիդ կարոտով, Ղարս ու Անի, Սուրմալու Բիթլիս հիշելով, Փակվեցին աչքերդ հավիտյան քնով:

Channels: اغاني و مسيقى   قصائد و اشعار   اخرى  

Tags: Karnig  Sarkissian  -  DRO  -  դրո 

SHOW MORE

Video Responses (0) Post Video Response

Be the first to post a video response!

Comments: (0)

DRO Karnig Sarkissian 04:55
DRO Karnig Sarkissian
by sound
Views: 105 | Comments: 0