Narînê

134 Views
 
 

Added on Jul 31, 2022

Length: 05:22 | Comments: 0

NARINE HOY NARIN

Narînê hay narîn hay narîn hay narîn Narînê hay narîn delalê delalê Êm hatîn te bixazîn hay narîn hay narîn Êm hatîn te bixazîn delalê delalê

Olîya babo bilinde hay narîn hay narîn Olîya babo bilinde delalê delalê Narîn têde rinde hay narîn hay narîn Narîn têde rinde delalê delalê

Narîna çîyayî hay narîn hay narîn Delala çîyayî delalê delalê Nav gul u gîyayî hay narîn hay narîn Nav gul u gîyayî delalê delalê

Channels: اغاني و مسيقى   اخرى   كليبات فنية متحركة  

Tags: Narînê  hoy  Narînê   

SHOW MORE

Video Responses (0) Post Video Response

Be the first to post a video response!

Comments: (0)

Narînê 05:22
Narînê
by sound
Views: 135 | Comments: 0