Harsem Kenum

173 Views
 
 

Added on May 18, 2021

Length: 02:27 | Comments: 0

I am marrying, Leaving my home Seventeen years old, My dear mommy, I am holding love. You have given birth to me, Loved me, cared for me, My dear mommy, You have passed me to my lover. Let me deserve your sweet milk Let your blessings be always with me My dear mommy.

Հարս եմ գնում, Տանից հեռանում Տասնեօթ տարեկան, Նանի ջան, Սիրոյ տիրանում։ Ինձ բերել ես, Սիրել, գուրգուրել, Ամակդ ծով արել, Նանի ջան, Իմ եարին տուել։ Անուշ կաթդ Հալալ ինձ արա, Օրհնանքդ թող լինի, Նանի ջան, Միշտ էլ ինձ վրայ

Channels: اغاني و مسيقى   اخرى   كليبات فنية متحركة  

Tags: Lusik  Koshian  -  Harsem  Kenum 

SHOW MORE

Video Responses (0) Post Video Response

Be the first to post a video response!

Comments: (0)

want , love to 01:12
want , love to
by AnkawaCom
Views: 577 | Comments: 0