Bingyoli

145 Views
 
 

Added on May 18, 2021

Length: 02:46 | Comments: 0

Երբ բաց եղան գարնան կանաչ դռները, Քնար դառան աղբյուրները Բինգյոլի. Շարվեշարան անցան զուգված ուղտերը, Ցարս Էլ գնաց յայլաները Բրնգյոլի։ Անգին յարիս լույս երեսին կարոտ եմ, Նազուկ մեջքին, ծով-ծամերին կարոտ եմ, Քաղցր լեզվին, անուշ հոտին կարոտ եմ, Սև աչքերով Էն եղնիկին Բինգյոլի։ Պա'ղ-պա՜ղ ջրեր, պապակ շուրթըս չի բացվի, Ծուփ-ծուփ ծաղկունք, լացող աչքս չի բացվի. Դեռ չտեսած յարիս,— սիրտս չի բացվի, Ի'նձ ինչ, ավա'ղ, բլբուլները Բինգյոլի։ Մոլորվել եմ, ճամփաներին ծանոթ չեմ, Բյուր լճերին, գետ ու քարին ծանոթ չեմ. Ես պանդուխտ եմ, Էս տեղերին ծանոթ չեմ. Քույրիկ, ասա, ո՜րն Է ճամփան Բինգյոլի Yerb bats’ yeghan garnan kanach’ drrnery, K’nar darran aghbyurnery Bingyoli. Sharvesharan ants’an zugvats ughtery, Ts’ars El gnats’ yaylanery Brngyoli. Angin yaris luys yeresin karot yem, Nazuk mejk’in, tsov-tsamerin karot yem, K’aghts’r lezvin, anush hotin karot yem, Sev ach’k’erov En yeghnikin Bingyoli. Pa'gh-pa՜gh jrer, papak shurt’ys ch’i bats’vi, Tsup’-tsup’ tsaghkunk’, lats’vogh ach’k’s ch’i bats’vi. Derr ch’tesats yaris,— sirts ch’i bats’vi, I'ndz inch’, ava'gh, blbulnery Bingyoli. Molorvel yem, champ’anerin tsanot’ ch’em, Byur lcherin, get u k’arin tsanot’ ch’em. Yes pandukht yem, Es tegherin tsanot’ ch’em. K’uyrik, asa, vo՜rn E champ’an Bingyoli

Channels: اغاني و مسيقى   اخرى   كليبات فنية متحركة  

Tags: Bingyoli  -  Lusik  Koshyan 

SHOW MORE

Video Responses (0) Post Video Response

Be the first to post a video response!

Comments: (0)

Anush Axper 04:16
Anush Axper
by sound
Views: 226 | Comments: 0