Hoy Nar1

340 Views
 
 

Added on Feb 3, 2020

Length: 02:22 | Comments: 0

Hoy Nar (Հոյ Նար) Պարծրծանք մենք սարեր Ամբոդ գըսին քըրեր, Էգան էրգու կտրիճ Հանին զոսկին, զարջիճ: Կրկ. Հոյ նար, հոյ նար հոյ նար Հոյ ջան, հոյ ջան, հոյ ջան Էգան էրգու կտրիճ Հանին զոսկին, զարջիճ: Էգան էրգու կտրիճ Հանին զոսկին, զարջիճ: Ճամպին յարոճ նշան Յարոճ անուն Շուշան: Կրկ. Հոյ նար, հոյ նար հոյ նար Հոյ ջան, հոյ ջան, հոյ ջան Ճամպին յարոճ նշան Յարոճ անուն Շուշան: Յարոճ անուն Շուշան Թիկունքին սուրբ նշան Կողկեր ծաղկուկ Սոսին, Ձեռքին տաք-տաք մոսին: Կրկ. Հոյ նար, հոյ նար հոյ նար Հոյ ջան, հոյ ջան, հոյ ջան Կողկեր ծաղկուկ Սոսին, Ձեռքին տաք-տաք մոսին:

Channels: اغاني و مسيقى   تراثيات  

Tags: Hoy  Nar  (Հոյ  Նար) 

SHOW MORE

Video Responses (0) Post Video Response

Be the first to post a video response!

Comments: (0)

Hoy Nar1 02:22
Hoy Nar1
by sound
Views: 341 | Comments: 0