my homeland Van

408 Views
 
 

Added on Jan 27, 2020

Length: 03:33 | Comments: 0

իմ հայրենիք Վան

Դուն իմ սրտում մի խոր վէրք ես բուժել չի լինի, Վասպուրական ու թուշմանը չնչել չի լինի, Քեռի քաղաք խիզաղ հայկեան, Սիրտ ու հոգիս դու հայութեան, Օտարութեան մէջ պոկուած սիրտը մեր, իմ հայրենիք Վան:

Արդարութիւն ասում են թէ երբեք չի կորչի, Ազատութեան ջահը քո մէջ երբեք չի հանգչի, Քեռի քաղաք խիզաղ հայկեան, Սիրտ ու հոգիս դու հայութեան, Օտարութեան մէջ պոկուած սիրտը մեր, իմ հայրենիք Վան:

Վանը միշտ էլ թուրքի համար վրէժ է եղել, Ագատութեան անկախութեան դրօշ է եղել, Քեռի քաղաք խիզաղ հայկեան, Սիրտ ու հոգիս դու հայութեան, Օտարութեան մէջ պոկուած սիրտը մեր, իմ հայրենիք Վան:

Channels: اغاني و مسيقى  

Tags: وطني  فان 

SHOW MORE

Video Responses (0) Post Video Response

Be the first to post a video response!

Comments: (0)

Անուշ ԱԽպեր 04:16
Անուշ ԱԽպեր
by sound
Views: 349 | Comments: 0