Eyaz Yusif

404 Views
 
 

Added on Oct 12, 2019

Length: 06:51 | Comments: 0

Eyaz Yusif Pşta çîyayê te bê xêrî 1984

Channels: اغاني و مسيقى  

Tags: Eyaz  Yusif  Pşta  çîyayê  te    xêrî  1984 

SHOW MORE

Video Responses (0) Post Video Response

Be the first to post a video response!

Comments: (0)

Eyaz Yusif1 06:59
Eyaz Yusif1
by sound
Views: 308 | Comments: 0