Abril24

96 Views
 
 

Added on Jan 31, 2019

Length: 02:47 | Comments: 0

Ապրիլ 24

Ապրիլ Քսանչորս Թող հնչեն շեփոր, Թող զարնէն զանգեր, Վռէժխնդրութեան մեր օրն է հասեր Թող լաւ իմանայ մերնէ թշնամին, Հայը չի մոռնար, իր ոսոխը հին:

Շատ կոտորուեցանք, բայց մենք չ'մեռանք, Շատ հալածուեցանք, բայց մենք չ'կորանք, Թող համայն աշխարհ էլ լաւ իմանայ, Մենք Հայերս կանք եւ պիտի մնանք:

Ապրիլ քսանչորս դուք մեր սրտու մէջ, Սուրբ Խաչը վկայ երդվում ենք մենք, Պիտի գայ օր մը, մենք Հայերս մէկ, Ձեր անմեղ արեան Վռէժը լուծենք:

Շատ կոտորուեցանք, բայց մենք չ'մեռանք Շատ հալածուեցանք, բայց մենք չ'կորանք Թող համայն աշխարհ էլ լաւ իմանայ Մենք Հայերս կանք եւ պիտի մնանք:

Channels: اغاني و مسيقى  

Tags: George  Tutunjian  -  Abril  24 

SHOW MORE

Video Responses (0) Post Video Response

Be the first to post a video response!

Comments: (0)

George Tutunjian 07:56
George Tutunjian
by sound
Views: 391 | Comments: 0

Christmas Party 2007_Alan George 04:37
Christmas Party 2007_Alan George
by aman
Views: 2311 | Comments: 0