Mazmora D Holalai D Hathubshabai D Qathmayai: Shabah Lalaha Mashnan

 
 

Added on Nov 17, 2017

Length: 04:39 | Comments: 0

مزمورا دهولالى دحدبشبى دقذمايى: شبح لالاها معشنانن ܡܙܡܘܪܐ ܕܗܘܠܠܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܕܩܕܡܝܐ̣ ܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐ ܡܥܫܢܢ ܒܩܠܐ ܕܡܫܡܫܢܐ ܓܢܡ ܦܘܠܣ

Channels: كليبات كنسية   تراثيات   اخرى  

Tags: ܕܚܕܒܫܒܐ  ܕܩܕܡܝܐ 

SHOW MORE

Video Responses (0) Post Video Response

Be the first to post a video response!

Comments: (0)