jesus

515 Views
 
 

Added on Jan 7, 2017

Length: 03:15 | Comments: 0

Քրիստոս ծնաւ և յայտնեցավ, ձեզի մեզի մեծ աւետիս

Channels: اغاني و مسيقى  

Tags: Քրիստոս  ծնաւ  և  յայտնեցավ,  ձեզի  մեզի  մեծ  աւետիս 

SHOW MORE

Video Responses (0) Post Video Response

Be the first to post a video response!

Comments: (0)

The birth of Jesus 03:43
The birth of Jesus
by sound
Views: 567 | Comments: 0