02:22
Hoy Nar1

Hoy Nar (Հոյ Նար) Պարծրծանք մենք սարեր Ամբոդ գըսին քըրեր, Էգան էրգու կտրիճ Հանին զոսկին, զարջիճ: Կրկ. Հոյ նար, հոյ նար հոյ նար Հոյ ջան, հոյ ջան, հոյ ջան...

Added on Feb 3, 2020

Views: 356 | Comments: 0 | Likes: 0

From: sound

Videos: 544


There is no response video found.