06:16
Sasun Van

Հայոց սարեր շողն է պատել, Դաշտերը` կանաչ մանյակ, Վերջին կռունկներ լը էկան, Լավ լուր բերին մըր համար:

Սասնա քաջեր մտան ձորեր, Կռիվ կենին անվեհեր:...

Added on Jan 27, 2020

Views: 388 | Comments: 0 | Likes: 0

From: sound

Videos: 544


There is no response video found.