safar balak 29:03
safar balak

by AnkawaCom
42 views, 136 days ago

Mr. Wilson Younan 53:20
Mr. Wilson Younan

by AnkawaCom
216 views, 140 days ago

falah alqas younan 33:39
falah alqas younan

by AnkawaCom
490 views, 140 days ago

nadia murad israel 03:01
nadia murad israel

by AnkawaCom
365 views, 141 days ago

habel nabel 14:09
habel nabel

by AnkawaCom
96 views, 142 days ago

Nusardil festival Sunday 01:02
Nusardil festival Sunday

by AnkawaCom
105 views, 143 days ago

gahori 10:26
gahori

by AnkawaCom
612 views, 146 days ago

kamal yaldo kelnet kasto 28:49
kamal yaldo kelnet kasto

by AnkawaCom
179 views, 147 days ago

izidi 01:00
izidi

by AnkawaCom
56 views, 147 days ago

alqosh_demonstraion 39:22
alqosh_demonstraion

by AnkawaCom
516 views, 147 days ago

ano jawhar 27:30
ano jawhar

by AnkawaCom
198 views, 147 days ago

latef pola swehli 12:05
latef pola swehli

by AnkawaCom
114 views, 148 days ago

salwan 01:00
salwan

by AnkawaCom
155 views, 149 days ago

amoda 03:42
amoda

by AnkawaCom
119 views, 150 days ago

Gevara Zaia 28:46
Gevara Zaia

by AnkawaCom
182 views, 150 days ago