qamishli_mtakasta01 02:19
qamishli_mtakasta01

by AnkawaCom
5403 views, 2403 days ago

salfi 01:00
salfi

by AnkawaCom
2084 views, 2198 days ago

asued 01:00
asued

by AnkawaCom
913 views, 2185 days ago

aghder 01:00
aghder

by AnkawaCom
661 views, 2115 days ago

qamshli kurd2 01:00
qamshli kurd2

by AnkawaCom
1023 views, 2109 days ago

youhanna_bidawid 01:00
youhanna_bidawid

by AnkawaCom
1017 views, 2108 days ago

reevan 03:52
reevan

by AnkawaCom
1000 views, 2085 days ago

حادث  سيارة 00:03
حادث سيارة

by vshare
10471 views, 3591 days ago

القوش يمد زونا 04:21
القوش يمد زونا

by amir
5363 views, 3555 days ago

kinb kibnakh 05:57
kinb kibnakh

by amir
9742 views, 3555 days ago

Shaqlawa 02:52
Shaqlawa

by sebi
4151 views, 3553 days ago

لقطة مضحكة 00:40
لقطة مضحكة

by sabahyelde
4686 views, 3553 days ago

جوقة كلدان البصرة 01:52
جوقة كلدان البصرة

by nasier
2562 views, 3552 days ago

السويد 01:40
السويد

by samir
4427 views, 3551 days ago

قصة مضحكة جدا 03:12
قصة مضحكة جدا

by Furat2008
4281 views, 3548 days ago

دعاء 02:55
دعاء

by farnoka
4077 views, 3544 days ago