qamishli_mtakasta01 02:19
qamishli_mtakasta01

by AnkawaCom
5478 views, 2616 days ago

salfi 01:00
salfi

by AnkawaCom
2157 views, 2412 days ago

asued 01:00
asued

by AnkawaCom
986 views, 2399 days ago

aghder 01:00
aghder

by AnkawaCom
733 views, 2328 days ago

qamshli kurd2 01:00
qamshli kurd2

by AnkawaCom
1103 views, 2323 days ago

youhanna_bidawid 01:00
youhanna_bidawid

by AnkawaCom
1087 views, 2321 days ago

reevan 03:52
reevan

by AnkawaCom
1065 views, 2299 days ago

حادث  سيارة 00:03
حادث سيارة

by vshare
10763 views, 3804 days ago

القوش يمد زونا 04:21
القوش يمد زونا

by amir
5458 views, 3769 days ago

kinb kibnakh 05:57
kinb kibnakh

by amir
9813 views, 3768 days ago

Shaqlawa 02:52
Shaqlawa

by sebi
4219 views, 3767 days ago

لقطة مضحكة 00:40
لقطة مضحكة

by sabahyelde
4838 views, 3767 days ago

جوقة كلدان البصرة 01:52
جوقة كلدان البصرة

by nasier
2628 views, 3766 days ago

السويد 01:40
السويد

by samir
4564 views, 3765 days ago

قصة مضحكة جدا 03:12
قصة مضحكة جدا

by Furat2008
4409 views, 3762 days ago

دعاء 02:55
دعاء

by farnoka
4201 views, 3758 days ago