qamishli_mtakasta01 02:19
qamishli_mtakasta01

by AnkawaCom
5435 views, 2493 days ago

salfi 01:00
salfi

by AnkawaCom
2114 views, 2289 days ago

asued 01:00
asued

by AnkawaCom
943 views, 2276 days ago

aghder 01:00
aghder

by AnkawaCom
689 views, 2205 days ago

qamshli kurd2 01:00
qamshli kurd2

by AnkawaCom
1054 views, 2200 days ago

youhanna_bidawid 01:00
youhanna_bidawid

by AnkawaCom
1047 views, 2198 days ago

reevan 03:52
reevan

by AnkawaCom
1027 views, 2176 days ago

حادث  سيارة 00:03
حادث سيارة

by vshare
10558 views, 3681 days ago

القوش يمد زونا 04:21
القوش يمد زونا

by amir
5393 views, 3646 days ago

kinb kibnakh 05:57
kinb kibnakh

by amir
9774 views, 3645 days ago

Shaqlawa 02:52
Shaqlawa

by sebi
4179 views, 3644 days ago

لقطة مضحكة 00:40
لقطة مضحكة

by sabahyelde
4744 views, 3644 days ago

جوقة كلدان البصرة 01:52
جوقة كلدان البصرة

by nasier
2589 views, 3643 days ago

السويد 01:40
السويد

by samir
4475 views, 3642 days ago

قصة مضحكة جدا 03:12
قصة مضحكة جدا

by Furat2008
4323 views, 3639 days ago

دعاء 02:55
دعاء

by farnoka
4120 views, 3635 days ago