qamishli_mtakasta01 02:19
qamishli_mtakasta01

by AnkawaCom
5386 views, 2343 days ago

salfi 01:00
salfi

by AnkawaCom
2075 views, 2139 days ago

asued 01:00
asued

by AnkawaCom
897 views, 2126 days ago

aghder 01:00
aghder

by AnkawaCom
650 views, 2055 days ago

qamshli kurd2 01:00
qamshli kurd2

by AnkawaCom
1007 views, 2050 days ago

youhanna_bidawid 01:00
youhanna_bidawid

by AnkawaCom
1006 views, 2048 days ago

reevan 03:52
reevan

by AnkawaCom
987 views, 2026 days ago

حادث  سيارة 00:03
حادث سيارة

by vshare
10407 views, 3531 days ago

القوش يمد زونا 04:21
القوش يمد زونا

by amir
5346 views, 3496 days ago

kinb kibnakh 05:57
kinb kibnakh

by amir
9732 views, 3495 days ago

Shaqlawa 02:52
Shaqlawa

by sebi
4140 views, 3494 days ago

لقطة مضحكة 00:40
لقطة مضحكة

by sabahyelde
4664 views, 3494 days ago

جوقة كلدان البصرة 01:52
جوقة كلدان البصرة

by nasier
2547 views, 3493 days ago

السويد 01:40
السويد

by samir
4404 views, 3492 days ago

قصة مضحكة جدا 03:12
قصة مضحكة جدا

by Furat2008
4263 views, 3489 days ago

دعاء 02:55
دعاء

by farnoka
4058 views, 3485 days ago